Η ιδιωτικοποίηση έγινε ευρύτερα γνωστή στο νησί μας τους τελευταίους μήνες λόγω των όρων του Μνημονιου και της Τροικας για ιδιωτικοποίηση των ημικρατικών οργανισμών. Τι είναι η ιδιωτικοποίηση; Ποιοι είναι οι στόχοι της και πως αυτή θα βοηθήσει την κυπριακή οικονομία;

Η ιδιωτικοποίηση είναι η μεταβίβαση από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα του δικαιώματος πρόσκτησης κερδών από την λειτουργία μιας δραστηριότητας. Η μορφή της ιδιωτικοποίησης που θα εφαρμοστεί στην Κύπρο για τους ημικρατικούς οργανισμούς είναι η μεταβίβαση της κυριότητας περιουσιακών στοιχείων από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα.

Η ιδιωτικοποίηση των δημόσιων δραστηριοτήτων αποσκοπεί στο να προωθήσει τόσο οικονομικούς όσο και πολιτικούς στόχους. Έτσι και η ιδιωτικοποίηση των ημικρατικών οργανισμών στην Κύπρο προωθεί τους εξής σκοπούς:

· Η ιδιωτικοποίηση θα αυξήσει τα έσοδα του Κράτους με αποτέλεσμα να περιορίσει το υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα και το υψηλό δημοσιο χρεος  που υπαρχει σημερα στην Κυπρο. Του εναντιον όμως, η εκποιηση των περιουσιακών στοιχείων των ημικρατικών οργανισμών, η οποία θα αποφέρει έσοδα κατά την περίοδο της εκποίησης, θα οδηγήσει σε απώλεια εσόδων που θα προέρχονταν από την απόδοση αυτών των στοιχείων στο μέλλον.

· Ένας άλλος στόχος της ιδιωτικοποίησης είναι η μείωση του μεγέθους του δημόσιου τομέα, ο οποίος έχει αυξηθεί υπερβολικά στην Κύπρο και προκαλεί αρνητικές επιδράσεις στην οικονομία.

· Η συγκράτηση των μισθολογικών αυξήσεων των εργαζομένων είναι ένας άλλος βασικός στόχος της ιδιωτικοποίησης αφού εξαιτίας του μονοπωλιακού χαρακτήρα των ημικρατικών οργανισμών  οι εργαζόμενοι επιτυγχάνουν συνεχής μισθολογικές αυξήσεις.

· Το πιο βασικό επιχειρημα για την ιδιωτικοποίηση  των δημόσιων δραστηριοτήτων είναι η βελτίωση της τεχνολογικής αποτελεσματικότητας τους. Στους ημικρατικούς οργανισμούς παρατηρείται υψηλή τεχνολογική αναποτελεσματικότητα, η οποία οφείλεται τόσο στην έλλειψη επαρκών κινήτρων από τις διοικήσεις και τους εργαζομένους στις επιχειρήσεις αυτές όσο και από τις παρεμβάσεις της Κυβέρνησης. Οι υποστηρικτές της ιδιωτικοποίησης υποστηρίζουν ότι η ιδιωτικοποίηση ενισχύει τον ανταγωνισμό και οδηγεί σε βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ιδιωτικοποιημένων δραστηριοτήτων.

Στην Κύπρο υπάρχουν δυο όψεις του νομίσματος «ιδιωτικοποίηση»: Η μια πλευρά αναμένει με την ιδιωτικοποίηση να διορθωθούν πολλά από τα κακώς έχοντα στα δημόσια οικονομικά, να μειωθούν τόσο το δημοσιονομικό έλλειμα όσο και το δημόσιο χρέος και να ξεκινήσει σιγά σιγά η οικονομία μας να ανακάμπτει. Από την άλλη πλευρα όμως,  υποστηρίζει ότι η ιδιωτικοποίηση στην Κύπρο θα οδηγήσει στην συσσώρευση του πλούτου στα χέρια ολίγων, θα αυξήσει την ανεργία και την οικονομική εξαθλίωση του λαού και θα βυθίσει τον κυπριακό λαό στη μιζέρια και στην εξαθλίωση.

 

Αναμένουμε λοιπόν να δούμε ποια από τις δυο απόψεις θα υλοποιηθεί στην πραγματικότητα.

Μαρία Βρυώνη

Καθηγήτρια Λογιστικής και Πολιτικής Οικονομίας