ΑΓΓΛΙΚΑ

Απαραίτητα για τον κάθε άνθρωπο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα Αγγλικά ως γλώσσα διεθνής, είναι απαραίτητα για τον κάθε άνθρωπο που αναζητεί πληροφόρηση, επιχειρηματική ανάπτυξη και επικοινωνία στο σύγχρονο κόσμο.

Ο μαθητής έχει μια βασική αναγνώριση λεξιλογίου περίπου 200 λέξεων ξέρει πώς να περιγράψει τις παρούσες δράσεις, μπορεί να προσδιορίσει και να περιγράψει βασική τοποθεσία και θέση. Μπορεί επίσης, να ακολουθήσει ένα σύντομο και απλό γραπτό κείμενο.

Τρόπος διδασκαλίας μαθήματος:
Για να πετύχουμε στην εκμάθηση μιας γλώσσας είναι σημαντικό να ασχοληθούμε με όλους τους τομείς που την αφορούν. Στα αρχικά επίπεδα εστιάζουμε στην απόκτηση λεξιλογίου, την γραφή και την ανάγνωση. Στην τάξη χρησιμοποιούνται οπτικοακουστικά μέσα όπως ο διαδραστικός πίνακας, που βοηθά στην καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση του μαθήματος αφού το μάθημα γίνεται πιο διασκεδαστικό και ευχάριστο για τους μικρούς μαθητές μας.

Όταν ο μαθητής αποκτήσει αυτές τις ικανότητες τότε μπορεί πλέον να αρχίσει να εκφράζεται και προφορικά αφού θα έχει αποκτήσει αξιόλογες δεξιότητες επικοινωνίας και πλούσιο λεξιλόγιο. Σε αυτό το σημείο εστιάζουμε πλέον και στον γραπτό λόγο. Τα μαθήματα είναι στοχευμένα ανά επίπεδο έτσι ώστε να καλύπτουν το φάσμα των γνώσεων του μαθητή.

Για να πετύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα, το μάθημα γίνεται σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον. Το υλικό και οι μεθόδοι διδασκαλίας ενημερώνονται συνεχώς αυξάνοντας έτσι την απόδοση των παιδιών. Επίσης, γίνονται συχνές επαναλήψεις και επιπλέον μαθήματα. Τέλος, η συχνή και ουσιαστική επαφή με τους γονείς των μαθητών μας βοηθά ώστε να πετύχουμε βέλτιστα αποτελέσματα.

Έναρξη μαθημάτων: 1η Σεπτεμβρίου

Ο μαθητής σε αυτό το επίπεδο έχει ένα βασικό ενεργό λεξιλόγιο περίπου 300 λέξεων, μπορεί να πει την ώρα και να περιγράψει τις παρούσες δράσεις. Μπορεί να δώσει προσωπικές και οικογενειακές πληροφορίες, να περιγράψει συνήθειες, ρουτίνες και καθημερινές δραστηριότητες. Μπορεί να εξηγήσει το πότε και πόσο συχνά λαμβάνει χώρα κάποια ενέργεια ή γεγονός.

Τρόπος διδασκαλίας μαθήματος:
Για να πετύχουμε στην εκμάθηση μιας γλώσσας είναι σημαντικό να ασχοληθούμε με όλους τους τομείς που την αφορούν. Στα αρχικά επίπεδα εστιάζουμε στην απόκτηση λεξιλογίου, την γραφή και την ανάγνωση. Στην τάξη χρησιμοποιούνται οπτικοακουστικά μέσα όπως ο διαδραστικός πίνακας, που βοηθά στην καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση του μαθήματος αφού το μάθημα γίνεται πιο διασκεδαστικό και ευχάριστο για τους μικρούς μαθητές μας.

Όταν ο μαθητής αποκτήσει αυτές τις ικανότητες τότε μπορεί πλέον να αρχίσει να εκφράζεται και προφορικά αφού θα έχει αποκτήσει αξιόλογες δεξιότητες επικοινωνίας και πλούσιο λεξιλόγιο. Σε αυτό το σημείο εστιάζουμε πλέον και στον γραπτό λόγο. Τα μαθήματα είναι στοχευμένα ανά επίπεδο έτσι ώστε να καλύπτουν το φάσμα των γνώσεων του μαθητή.

Για να πετύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα, το μάθημα γίνεται σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον. Το υλικό και οι μεθόδοι διδασκαλίας ενημερώνονται συνεχώς αυξάνοντας έτσι την απόδοση των παιδιών. Επίσης, γίνονται συχνές επαναλήψεις και επιπλέον μαθήματα. Τέλος, η συχνή και ουσιαστική επαφή με τους γονείς των μαθητών μας βοηθά ώστε να πετύχουμε βέλτιστα αποτελέσματα.

Έναρξη μαθημάτων: 1η Σεπτεμβρίου

Ο μαθητής έχει ένα βασικό ενεργό λεξιλόγιο περίπου 400 λέξεων. Μπορεί να περιγράψει τα σημερινά και τα παρελθόντα γεγονότα, πρόσφατα ολοκληρωμένες ενέργειες και εμπειρίες ζωής. Επίσης μπορεί να περιγράψει που βρίσκονται τα πράγματα και που συμβαίνουν τα πράγματα. Μπορεί να εκφράσει αντίθεση, σύγκριση και ιδιοκτησία. Τέλος, μπορεί να κάνει ερωτήσεις, να απαντήσει σε ερωτήσεις και να γράψει πλήρεις προτάσεις.

Τρόπος διδασκαλίας μαθήματος:
Για να πετύχουμε στην εκμάθηση μιας γλώσσας είναι σημαντικό να ασχοληθούμε με όλους τους τομείς που την αφορούν. Στα αρχικά επίπεδα εστιάζουμε στην απόκτηση λεξιλογίου, την γραφή και την ανάγνωση. Στην τάξη χρησιμοποιούνται οπτικοακουστικά μέσα όπως ο διαδραστικός πίνακας, που βοηθά στην καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση του μαθήματος αφού το μάθημα γίνεται πιο διασκεδαστικό και ευχάριστο για τους μικρούς μαθητές μας.

Όταν ο μαθητής αποκτήσει αυτές τις ικανότητες τότε μπορεί πλέον να αρχίσει να εκφράζεται και προφορικά αφού θα έχει αποκτήσει αξιόλογες δεξιότητες επικοινωνίας και πλούσιο λεξιλόγιο. Σε αυτό το σημείο εστιάζουμε πλέον και στον γραπτό λόγο. Τα μαθήματα είναι στοχευμένα ανά επίπεδο έτσι ώστε να καλύπτουν το φάσμα των γνώσεων του μαθητή.

Για να πετύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα, το μάθημα γίνεται σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον. Το υλικό και οι μεθόδοι διδασκαλίας ενημερώνονται συνεχώς αυξάνοντας έτσι την απόδοση των παιδιών. Επίσης, γίνονται συχνές επαναλήψεις και επιπλέον μαθήματα. Τέλος, η συχνή και ουσιαστική επαφή με τους γονείς των μαθητών μας βοηθά ώστε να πετύχουμε βέλτιστα αποτελέσματα.

Έναρξη μαθημάτων: 1η Σεπτεμβρίου

Ο μαθητής έχει επαρκή ενεργό λεξιλόγιο και κατανόηση για να μπορεί να γράψει ένα σύντομο κείμενο σε περιγραφικά ή αφηγηματικά θέματα, να διαβάσει και να καταλάβει ένα κείμενο από μια γνωστή σειρά θεμάτων, να ρωτήσει και να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με παρελθόντα ή τρέχοντα γεγονότα, να διακρίνει και να χρησιμοποιεί μια ποικιλία χρόνων σε γνωστό περιεχόμενο: το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον και να εκφράζει πρόθεση, σκοπό, υποχρέωση, προτίμηση και να δίνει συμβουλές.

Τρόπος διδασκαλίας μαθήματος:
Για να πετύχουμε στην εκμάθηση μιας γλώσσας είναι σημαντικό να ασχοληθούμε με όλους τους τομείς που την αφορούν. Στα αρχικά επίπεδα εστιάζουμε στην απόκτηση λεξιλογίου, την γραφή και την ανάγνωση. Στην τάξη χρησιμοποιούνται οπτικοακουστικά μέσα όπως ο διαδραστικός πίνακας, που βοηθά στην καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση του μαθήματος αφού το μάθημα γίνεται πιο διασκεδαστικό και ευχάριστο για τους μικρούς μαθητές μας.

Όταν ο μαθητής αποκτήσει αυτές τις ικανότητες τότε μπορεί πλέον να αρχίσει να εκφράζεται και προφορικά αφού θα έχει αποκτήσει αξιόλογες δεξιότητες επικοινωνίας και πλούσιο λεξιλόγιο. Σε αυτό το σημείο εστιάζουμε πλέον και στον γραπτό λόγο. Τα μαθήματα είναι στοχευμένα ανά επίπεδο έτσι ώστε να καλύπτουν το φάσμα των γνώσεων του μαθητή.

Για να πετύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα, το μάθημα γίνεται σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον. Το υλικό και οι μεθόδοι διδασκαλίας ενημερώνονται συνεχώς αυξάνοντας έτσι την απόδοση των παιδιών. Επίσης, γίνονται συχνές επαναλήψεις και επιπλέον μαθήματα. Τέλος, η συχνή και ουσιαστική επαφή με τους γονείς των μαθητών μας βοηθά ώστε να πετύχουμε βέλτιστα αποτελέσματα.

Έναρξη μαθημάτων: 1η Σεπτεμβρίου

Ο μαθητής έχει επαρκή ενεργό λεξιλόγιο και κατανόηση για μπορει να γράψει ένα σύντομο κείμενο με θέματα περιγραφικά, αφηγηματικά ή φανταστικά,  να διαβάσει και να καταλάβει ένα κείμενο από μια γνωστή σειρά θεμάτων, να διακρίνει και να χρησιμοποιεί μια ποικιλία χρόνων, να ρωτήσει και να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με παρελθόντα, παρόντα ή μελλοντικά γεγονότα και να εκφράσει πρόθεση, σκοπό, υποχρέωση, προτίμηση, συμβουλή, συμφωνία και διαφωνία, υπόθεση και διαδικασία.

Τρόπος διδασκαλίας μαθήματος:
Για να πετύχουμε στην εκμάθηση μιας γλώσσας είναι σημαντικό να ασχοληθούμε με όλους τους τομείς που την αφορούν. Στα αρχικά επίπεδα εστιάζουμε στην απόκτηση λεξιλογίου, την γραφή και την ανάγνωση. Στην τάξη χρησιμοποιούνται οπτικοακουστικά μέσα όπως ο διαδραστικός πίνακας, που βοηθά στην καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση του μαθήματος αφού το μάθημα γίνεται πιο διασκεδαστικό και ευχάριστο για τους μικρούς μαθητές μας.

Όταν ο μαθητής αποκτήσει αυτές τις ικανότητες τότε μπορεί πλέον να αρχίσει να εκφράζεται και προφορικά αφού θα έχει αποκτήσει αξιόλογες δεξιότητες επικοινωνίας και πλούσιο λεξιλόγιο. Σε αυτό το σημείο εστιάζουμε πλέον και στον γραπτό λόγο. Τα μαθήματα είναι στοχευμένα ανά επίπεδο έτσι ώστε να καλύπτουν το φάσμα των γνώσεων του μαθητή.

Για να πετύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα, το μάθημα γίνεται σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον. Το υλικό και οι μεθόδοι διδασκαλίας ενημερώνονται συνεχώς αυξάνοντας έτσι την απόδοση των παιδιών. Επίσης, γίνονται συχνές επαναλήψεις και επιπλέον μαθήματα. Τέλος, η συχνή και ουσιαστική επαφή με τους γονείς των μαθητών μας βοηθά ώστε να πετύχουμε βέλτιστα αποτελέσματα.

Έναρξη μαθημάτων: 1η Σεπτεμβρίου

Ο μαθητής έχει επαρκή ενεργό λεξιλόγιο και κατανόηση έτσι ώστε να μπορεί να γράψει ένα σαφές συνδεδεμένο κείμενο σε θέματα περιγραφικά, αφηγηματικά ή φανταστικά, να διαβάσει και να κατανοήσει κείμενα από συγκεκριμένα ή αφηρημένα θέματα, να διακρίνει και να χρησιμοποιεί μια ποικιλία χρόνων, να ρωτήσει και να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με παρελθόντα ή παρόντα ή μελλοντικά γεγονότα, να εκφράσει πρόθεση, σκοπό, υποχρέωση, προτίμηση, συμβουλή, συμφωνία και διαφωνία όπως και υπόθεση, συμπεριλαμβανομένης της λύπης και των συνεπειών, να μεταφέρει μηνύματα, πληροφορίες και να ελέγξει γεγονότα.

Τρόπος διδασκαλίας μαθήματος:
Για να πετύχουμε στην εκμάθηση μιας γλώσσας είναι σημαντικό να ασχοληθούμε με όλους τους τομείς που την αφορούν. Στα αρχικά επίπεδα εστιάζουμε στην απόκτηση λεξιλογίου, την γραφή και την ανάγνωση. Στην τάξη χρησιμοποιούνται οπτικοακουστικά μέσα όπως ο διαδραστικός πίνακας, που βοηθά στην καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση του μαθήματος αφού το μάθημα γίνεται πιο διασκεδαστικό και ευχάριστο για τους μικρούς μαθητές μας.

Όταν ο μαθητής αποκτήσει αυτές τις ικανότητες τότε μπορεί πλέον να αρχίσει να εκφράζεται και προφορικά αφού θα έχει αποκτήσει αξιόλογες δεξιότητες επικοινωνίας και πλούσιο λεξιλόγιο. Σε αυτό το σημείο εστιάζουμε πλέον και στον γραπτό λόγο. Τα μαθήματα είναι στοχευμένα ανά επίπεδο έτσι ώστε να καλύπτουν το φάσμα των γνώσεων του μαθητή.

Για να πετύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα, το μάθημα γίνεται σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον. Το υλικό και οι μεθόδοι διδασκαλίας ενημερώνονται συνεχώς αυξάνοντας έτσι την απόδοση των παιδιών. Επίσης, γίνονται συχνές επαναλήψεις και επιπλέον μαθήματα. Τέλος, η συχνή και ουσιαστική επαφή με τους γονείς των μαθητών μας βοηθά ώστε να πετύχουμε βέλτιστα αποτελέσματα.

Έναρξη μαθημάτων: 1η Σεπτεμβρίου

When reaching an Advanced level it is a proof that you can understand texts from a variety of sources such as books, newspapers and magazines. You will be able to use a varied vocabulary and your grammar and syntax will be of a very good level. Moreover you will be able to write essays, reports, stories letters and emails with no difficulty. It will be easy for you to understand spoken language and have everyday conversations. You will have the ability to communicate in familiar situations and express yourself appropriately.

Proficiency (C1) is the level normally used by students applying to university or other institutes of higher/ further education as the qualification which shows that they have international student competence in the English language. In recognition of this, candidates are asked to choose either a general English essay title or an academic English essay title (AcCEPT). AcCEPT stands for Academic Certificate in the English Proficiency Test. It is recommended that students who may want to use the qualification obtained through this exam for university entrance purposes should choose the AcCEPT writing option. This option will include essay titles which will require the candidate to write a structured argument or analysis. Specialised subject knowledge or extensive world knowledge will not be necessary as this is not what is being assessed.

Candidates who know that they do not and will not want to use this qualification for specifically academic purposes, but rather for promotion at work, for example, may choose the general English option. This option will include, as it has always done, the chance to write an imaginative narrative or a detailed description.

Candidates who choose the academic writing option will have AcCEPT Proficiency on their final certificate. Candidates who choose the general English option will have a normal Proficiency certificate. Both certificates are qualifications at C1 level.

IGCSE: (Cambridge)
The IGCSE has two levels known as Core and Extended, offering grades A-G. Grades A-D are available at Extended level, and grades C-G at Core level.
Candidates are tested in all four language skills: listening, reading, writing and speaking.

Core
You will take two examinations at the end of the course:
Paper 1 – Reading and Writing
Paper 3 – Listening

Also, you will take:
Component 5 – Speaking

Extended
You will take two examinations at the end of the course:
Paper 2 – Reading and writing
Paper 4 – Listening

Also, you will take:
Component 5 – Speaking

These both examinations are designed for students who aim to study abroad even for professional purposes. Courses are done by groups or private tuition.
Both of the exams are taken place twice a year. The first one in November/December and the other one May/June.

IELTS:
The International English Language Testing System is designed to assess the language ability of candidates who work or study where English is the language of communication.
IELTS is the world’s leading test of English for higher education, immigration and employment. This exam is recognized by professional organizations.
There are two exams modules to choose from IELTS Academic and IELTS General Teaching. IELTS Academic is for the candidates wishing at undergraduate or postgraduate levels, and for those seeking professional registration.
IELTS General Training is for Candidates wishing to migrate to an English-speaking country and for those wishing to train or study below degree level or even use it for professional promotion.

Candidates are tested in all four language skills. Listening, reading, writing and speaking. Both exams (Academic and General Training) take the same listening but reading and writing tests are different. These exams are taken 4 times a month under request.

Listening, reading and writing tests are held on the same day without break except speaking test.

The IELTS band score scale:

Band 9 Expert User Has fully operational command of the language: appropriate, accurate and fluent with complete understanding.
Band 8 Very good user Has fully operational command of the language with only occasional unsystematic inaccuracies and inappropriacies. Misunderstandings may occur in unfamiliar situations. Handles complex detailed argumentation well.
Band 7 Good user Has operational command of the languages, though with occasional inaccuracies, inappropriacies and misunderstandings in some situations. Generally handles complex language well and understands detailed reasoning.
Band 6 Competent user Has generally effective command of the language despite some inaccuracies, inappropriacies and misunderstandings. Can use and understand fairly complex language, particularly in familiar situations.
Band 5 Modest user Has partial command of the language, coping with overall meaning in most situations, though is likely to make many mistakes. Should be able to handle basic communication in own field.
Band 4 Limited user Basic competence is limited to familiar situations. Has frequent problems in understanding and expression. Is not able to use complex language.
Band 3 Extremely limited user Conveys and understands only general meaning in very familiar situations. Frequent breakdowns in communication occur.
Band 2 Intermittent user No real communication is possible except for the most basic information using isolated words or short formulae in familiar situations and to meet immediate needs. Has great difficulty understanding spoken and written English.
Band 1 Non user Essentially has no ability to use the language beyond possibly a few isolated words.
Band 0 Did not attempt the test No assessable information provided.

Αν είστε στο τελευταίο σας έτος στο σχολείο και χρειάζεστε ένα μάθημα για να σας βοηθήσει να επιτύχετε ένα υψηλό αποτέλεσμα, τότε τα Αγγλικά είναι το σωστό μάθημα για εσάς. Μελετώντας μαζί μας αυτό το επίπεδο σας εγγυόμαστε το σκορ που πρέπει να αποκτήσετε για να εισαχθείτε στο Πανεπιστήμιο της επιλογής σας, στην Ελλάδα ή στην Κύπρο. Η επίτευξη ενός υψηλού βαθμού σε αυτό το μάθημα μπορεί επίσης να σας βοηθήσει αν κάνετε αίτηση για μια θέση σε ένα αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο οπουδήποτε στον κόσμο. Μελετώντας τα Αγγλικά σε επίπεδο Παγκύπριου, θα μάθετε πώς να χειρίζεστε οποιοδήποτε τύπο κειμένου, θα καταλάβετε επίσης τη διαφορά και θα μάθετε να γράφετε τόσο για επίσημους όσο και για απλούς λόγους. Τέλος, θα κατανοήσετε την ομιλούμενη γλώσσα που προέρχεται από διάφορα πλαίσια. Επιπλέον θα εμπλουτίσετε το λεξιλόγιό σας και θα κατανοήσετε καλύτερα την αγγλική γραμματική και σύνταξη, επιτρέποντάς σας έτσι να επικοινωνείτε αποτελεσματικά στην αγγλική γλώσσα.


Αγγλικά προσαρμοσμένα στον κάθε επαγγελματία, στην κάθε επιχείρηση. Έμφαση στο speaking και στο listening, εκμάθηση λεξιλογίου ανάλογα με τον κάθε επαγγελματικό κλάδο. Μαθήματα εξατομικευμένα στο κάθε άτομο. Γίνονται ατομικά μαθήματα και μαθήματα σε group.

Eπικοινωνήστε μαζί μας!

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε στην διάθεση σας