ΓΑΛΛΙΚΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ KANGOUROU
ΧΡΥΣΟ – ΜΑΡΙΝΑ ΤΑΛΙΑΝΟΥ – ΕΠΙΠΕΔΟ 8
ΧΑΛΚΙΝΟ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ – ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΧΑΛΚΙΝΟ – ΛΟΥΚΙΑ ΣΙΕΛΟΥΒΑΡΗ – ΕΠΙΠΕΔΟ 5

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ KANGOUROU
ΛΟΥΚΙΑ ΣΙΕΛΟΥΒΑΡΗ (Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ) – ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ

IGCSE FRENCH CAMBRIDGE
ΞΕΝΙΑ ΟΔΥΣΣΕΩΣ – Α
ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ – Α*
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ – Β

DELF
A
1
ΑΘΗΝΑ ΔΡΟΥΣΙΩΤΗ 97/100
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 73/100
ΧΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ 72/100
ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ 71/100
ΑΝΤΡΕΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 71,5/100

Α2
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧATZHΝΙΚΟΛΑΣ 92,5/100
ΑΝΝΑ ΙΩΝΑ 88/100
ΜΑΡΙΝΑ ΖΑΧΑΡΙΑ 85,5/100
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ 82/100

Β1
ΝΙΚΗ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ 76/100

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ DELF A1
ΑΝΝΑ
ΙΩΝΑ
EΚΘΕΣΗ 24/25
LISTENING 24/25
ΑΓΝΩΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 22/25
SPEAKING 21,5/25
ΣΥΝΟΛΟ: 91,5/100

Το φροντιστήριο μας παρέχει κατάλληλη προετοιμασία για τις παγκύπριες εξετάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια Κύπρου και Ελλάδας, στο μάθημα των Γαλλικών κατεύθυνσης για τη Γ’ Λυκείου. Το μάθημα των Γαλλικών προσφέρεται και στις έξι κατευθύνσεις. To επίπεδο το οποίο εξετάζεται στην συγκεκριμένη εξέταση, αντιστοιχεί στο επίπεδο Β1 του ΚΕΠΑ.

Ο υποψήφιος προετοιμάζεται κατάλληλα για όλα τα μέρη της εξέτασης η οποία αποτελείται από το δοκίμιο ακρόασης-κατανόησης προφορικού λόγου καθώς και το δοκίμιο κατανόησης γραπτού λόγου, παραγωγής γραπτού λόγου και γλωσσικών ασκήσεων.

Στα πλαίσια του μαθήματος, καλύπτεται όλο το θεματικό και γλωσσoλογικό περιεχόμενο που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Παιδείας και αντιστοιχεί στο επίπεδο Β1. Εντούτοις, διδάσκονται στρατηγικές για την κατανόηση του προφορικού αλλά και γραπτού λόγου, τεχνικές ανάπτυξης έκθεσης ιδεών, πληθώρα γλωσσικών ασκήσεων καθώς και όλα τα θέματα περασμένων αντίστοιχων εξετάσεων.

Γίνεται χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων και αυθεντικών πηγών, επιτρέποντας έτσι τη διαμόρφωση και ανάπτυξη προσληπτικών και παραγωγικών δεξιοτήτων του μαθητή. Η πολυμορφία των μέσων αυτών προσφέρει φωνητική ποικιλία και ποικιλία στα διάφορα επίπεδα της γαλλικής γλώσσας (κοινή, καθημερινή γλώσσα, προφορές).

Η μέθοδος που ακουλουθείται είναι μαθητοκεντρική και έχει ως σκοπό την εμπλοκή του μαθητή στο μέγιστο βαθμό στη διαδικασία διδασκαλίας.

Τέλος, η συνεχής αξιολόγηση του μαθητή επιτρέπει τη διαρκή ενίσχυση του και κατά συνέπεια την επίτευξη του στόχου του για επιτυχία στις Παγκύπριες Εξετάσεις.

Για τους μαθητές που το επιθυμούν παρέχεται η δυνατότητα προετοιμασίας για τις εξετάσεις IGCSE του Πανεπιστημίου του Cambridge. Το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο να αναπτυχθεί η ικανότητα χρήσης της γλώσσας αποτελεσματικά για σκοπούς πρακτικής επικοινωνίας. Το μάθημα βασίζεται στις συναφείς γλωσσικές δεξιότητες ακρόασης, ανάγνωσης, ομιλίας και γραφής, οι οποίες αναπτύσσονται εξίσου στα πλαίσια της διδασκαλίας.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί επίσης να προσφέρει πληροφορίες για τον γαλλικό πολιτισμό και τον πολιτισμό των χωρών όπου ομιλούνται τα γαλλικά, ενθαρρύνοντας έτσι τη θετική στάση απέναντι στην εκμάθηση γλωσσών και προς τους ομιλητές ξένων γλωσσών.

Στα πλαίσια του μαθήματος, καλύπτεται όλη η διδακτέα ύλη και ο μαθητής εξασκείται σε πληθώρα εξεταστικών δοκιμίων περασμένων ετών. Εντούτοις, διδάσκονται στρατηγικές για την κατανόηση του προφορικού αλλά και γραπτού λόγου και τεχνικές ανάπτυξης έκθεσης ιδεών.

Γίνεται χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων και αυθεντικών πηγών, επιτρέπoντας έτσι τη διαμόρφωση και ανάπτυξη προσληπτικών και παραγωγικών δεξιοτήτων του μαθητή. Η πολυμορφία των μέσων αυτών προσφέρει φωνητική ποικιλία και ποικιλία στα διάφορα επίπεδα της γαλλικής γλώσσας (κοινή, καθημερινή γλώσσα, προφορές).

Τέλος, ο μαθητής αξιολογείται συνεχώς με σκοπό την ενίσχυση του και την ολοκληρωμένη προετοιμασία του.

DELF: Δίπλωμα γαλλικών σπουδών γλώσσας

DALF: Δίπλωμα πλήρους γνώσης γαλλικής γλώσσας

Τα διπλώματα DELF και DALF είναι τα διεθνώς αναγνωρισμένα διπλώματα του γαλλικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας.

Τα διπλώματα αυτά ισχύουν εφόρου ζωής.

Οι εξετάσεις για την απόκτηση αυτών των διπλωμάτων εξετάζουν και τις τέσσερις γλωσσικές ικανότητες, οι οποίες είναι:

–  Κατανόηση Γραπτού Λόγου
–  Κατανόηση Προφορικού Λόγου
–  Παραγωγή Γραπτού Λόγου
–  Παραγωγή Προφορικού Λόγου

Όλα τα διπλώματα είναι εναρμονισμένα με τα επίπεδα του ΚΕΠΑ (Κοινού Ευρωπαικού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες)

Η ηλικία και το επίπεδο του μαθητή καθορίζει την εξέταση στην οποία μπορεί να συμμετάσχει:

  • Τα παιδιά Δημοτικής Εκπαίδευσης μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις DELF PRIM A1 ή Α2 σύμφωνα με το επίπεδο τους.
  • Οι μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις DELF JUNIOR ET SCOLAIRE A1, A2, B1, B2  και DALF C1 ή C2 σύμφωνα με το επίπεδο τους.
  • Οι ενήλικες μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις DELF TOUT PUBLIC A1, A2, B1, B2  και DALF C1 ή C2 σύμφωνα με το επίπεδο τους.


DELF
A1
Πιστοποιεί τις στοιχειώδης γνώσεις της γαλλικής γλώσσας, οι οποίες καθιστούν δυνατή την απλή επικοινωνία σε οικείες και καθημερινές καταστάσεις.

DELF A2
Πιστοποιεί το στοιχειώδες επίπεδο της γαλλικής γλώσσας μέσω επικοινωνίας με απλούς και συνηθισμένους διαλόγους, που προϋποθέτουν μία απλή συζήτηση σε οικεία και τρέχοντα θέματα.

DELF B1
Πιστοποιεί το επίπεδο ικανοτήτων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας: ικανότητα κατανόησης και συμμετοχής σε συζητήσεις θεμάτων επικαιρότητας, γνώση λεξιλογίου περίπου 2000 λέξεων και βασικών γραμματικών γνώσεων, ικανότητα προφορικής και γραπτής παρουσίασης πληροφοριών και κειμένων.

DELF B2
Πιστοποιεί την καλή γνώση της καθομιλουμένης γαλλικής γλώσσας και καθιστά δυνατή την ορθή γραπτή και προφορική έκφραση σε πληθώρα θεμάτων.

DALF C1
Πιστοποιεί το προχωρημένο επίπεδο γνώσεων της γαλλικής γλώσσας.

DALF C2
Πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο γνώσης και επάρκειας της γαλλικής γλώσσας

Ολοκληρώνεται σταδιακά η εκμάθηση των βασικότερων γραμματικών και συντακτικών φαινομένων της γαλλικής γλώσσας και η ικανότητα επικοινωνίας – κατανόησης στο γραπτό και προφορικό λόγο σε θέματα της καθημερινής ζωής (κοινωνία – πολιτισμός).

ΑΡΧΑΡΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: DELF A1-A2

ΜΕΣΑΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (1ο): DELF B1

– Στο ΜΕΣΑΙΟ (2ο), ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ και ΑΝΩΤΕΡΟ επίπεδο, ο μαθητής-σπουδαστής με τη χρήση πολυμέσων, έρχεται σε άμεση επαφή με τον κόσμο της γαλλοφωνίας και προσεγγίζει πληθώρα θεμάτων.

ΜΕΣΑΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (2ο): DELF B2

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ-ΑΝΩΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: DALF C1-C2

– Παράλληλα, γίνεται η προετοιμασία των διεθνώς αναγνωρισμένων διπλωμάτων DELF και DALF του Γαλλικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας καθώς και προετοιμασία για τις Παγκύπριες Εξετάσεις.

– Η πολυθεματική και πολυπολιτισμική οπτική της γαλλικής γλώσσας διευρύνει και ισχυροποιεί την ελεύθερη και δημιουργική έκφραση του μαθητή, στοχεύοντας όχι μόνο στην απόκτηση της ξενόγλωσσης πιστοποίησης και ενός διπλώματος, αλλά κυρίως στη φιλοσοφία μιας πλουραλιστικής και κοινωνικής παιδείας, που προετοιμάζει τον ενεργό, με ισχυρή άποψη και γνώση, παγκόσμιο πολίτη και ενήλικα.

ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Ανακάλυψη και εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας.

Τα παιδιά που ξεκινούν την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας από πολύ μικρή ηλικία αφομοιώνουν πιο εύκολα τις βάσεις της. Δώστε, λοιπόν, στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τη γαλλική γλώσσα και το γαλλόφωνο πολιτισμό μέσα από ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Ελκυστικές δραστηριότητες προτείνονται στα παιδιά τα οποία, καθώς περνούν οι εβδομάδες, αναπτύσσουν προφορικές και γραπτές δεξιότητες στη γαλλική γλώσσα. Η εκμάθηση της γραμματικής και του λεξιλογίου γίνεται ευχάριστα και δημιουργικά μέσα από δραστηριότητες, που συνδιάζουν τη δυναμική της εικόνας, του ήχου, της αυθόρμητης έκφρασης του μαθητή. Μόλις το παιδί φτάσει σε ηλικία 12 ετών, θα έχει τη δυνατότητα να ενταχθεί στα προγράμματα σπουδών για εφήβους.

Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις DELF PRIM A1 ή Α2 σύμφωνα με το επίπεδο τους.

Δια βίου εκπαίδευση

Οι μαθησιακές ανάγκες του ενήλικα μαθητή καθορίζουν τους στόχους του. Η γαλλική γλώσσα και ο γαλλόφωνος πολιτισμός γίνονται αντικείμενο σπουδής και εκμάθησης:
– για την απόκτηση κάποιου διπλώματος,
– για τη βελτίωση του επαγγελματικού προφίλ του,
– για την υλοποίηση σπουδών σε γαλλόφωνα πανεπιστήμια του εσωτερικού και του εξωτερικού,
– για προσωπική καλλιέργεια και φιλομάθεια…

Οι αρχικές δεξιότητές του ενήλικα – σπουδαστή στα γαλλικά, οι ανάγκες του καθώς και η διαθεσιμότητα του θα καθορίσουν την επιλογή του προγράμματος σπουδών.

Τα μαθήματα είναι πρωϊνά / απογευματινά.

Τα μαθήματα είναι ατομικά / ομαδικά.

ΤΟΜΕΙΣ ΣΠΟΥΔΗΣ-ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ

Διευρημένη μάθηση: 

– Γνώση της γλώσσας και του πολιτισμού της Γαλλίας
– Απόκτηση διεθνών πιστοποιήσεων  DELF, DALF.

Επαγγελματικά γαλλικά:

– Τουρισμός, Ναυτιλιακά, Μεταφορές κτλ..
– Δυνατότητα απόκτηση της πιστοποίησης DELF Pro.

Eπικοινωνήστε μαζί μας!

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε στην διάθεση σας