ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (2014-2019):
2014-15
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΗ 19
ΕΥΤΥΧΙΑ ΝΕΑΡΧΟΥ 17.70
ΓΙΟΥΛΙΑ ΤΟΥΡΑΛΗ 17

2016
ΕΡΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 19.07

2018
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 19.35
ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 18.75
ΣΤΥΛΙΑΝΑ ΠΑΝΑΓΗ 18.650
ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΑΡΤΑ 18.150
ΣΟΥΣΑΝΑ ΑΝΤΡΕΟΥ 17.050

2019
ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ 19.750
ΝΕΑΡΧΟΣ ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ 19.600
ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΑ ΠΙΕΡΗ 19.00
ΑΝΤΡΙΑ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 17.450

LCCI
ELEMENTARY
ΒΑΣΩ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – DISTINCTION
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ – MERIT
ΣΤΥΛΙΑΝΑ ΠΑΝΑΓΗ – MERIT
ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΕΟΦΥΤΟΥ – MERIT
ΕΛΣΑ ΠΑΠΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ – MERIT
ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΟΥΚΑΙΔΟΥ – DISTINCTION

INTERMEDIATE
ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ – DISTINCTION
ΝΕΑΡΧΟΣ ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ – MERIT
ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΗ – MERIT
DOMINIKA JANDUROVA – MERIT
ΒΑΓΓΕΛΙΩ ΧΑΓΙΑΝΗ – PASS
ΒΑΣΩ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – DISTINCTION
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ – MERIT
ΣΤΥΛΙΑΝΑ ΠΑΝΑΓΗ – PASS
ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΕΟΦΥΤΟΥ – PASS
ΕΛΣΑ ΠΑΠΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ – PASS

HIGHER
ΕΡΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ – MERIT
ΠΑΪΣΙΟΣ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ – MERIT
ΓΙΟΥΛΙΑ ΤΟΥΡΑΛΗ – MERIT
ΒΑΣΩ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ- DISTINCTION
ΣΤΥΛΙΑΝΑ ΠΑΝΑΓΗ – MERIT
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ – MERIT
ΕΛΣΑ ΠΑΠΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ – PASS
ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΕΟΦΥΤΟΥ – PASS

Γενικός σκοπός της διδασκαλίας της Λογιστικής αποτελεί η κατανόηση των Γενικών Αρχών της Λογιστικής καθώς και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IFRS) που ισχύουν και εφαρμόζονται στη χώρα μας διεθνώς.

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τα πιο κάτω κεφάλαια:

Κεφάλαιο 1 :
 Αποτίμηση των αποθεμάτων
Κεφάλαιο 2: Βιομηχανικές Επιχειρήσεις
Κεφάλαιο 3: Μετοχικές Εταιρείες: Φύση, Κεφάλαιο, Αποθεματικά και Δανεισμός
Κεφάλαιο 4: Μετοχικές Εταιρείες: Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων
Κεφάλαιο 5: Κατάσταση Ταμειακών Ροών
Κεφάλαιο 6: Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Δεικτών
Κεφάλαιο 7: Ανάλυση Νεκρού Σημείου
Κεφάλαιο 8: Αξιολόγηση Επενδύσεων Κεφαλαίου

Τρόπος Διδασκαλίας Μαθήματος:
Η λεπτομερής ανάλυση της θεωρίας κάθε κεφαλαίου και η διδασκαλία όλων των ασκήσεων όλων των επιπέδων δυσκολίας είναι από τους βασικούς στόχους διδασκαλίας. Για να το πετύχουμε αυτό χρησιμοποιούμε πληθώρα διδακτικών βοηθημάτων. Τα βιβλία αυτά περιέχουν πληθώρα ασκήσεων και προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εξάσκηση με την οποία διασφαλίζεται η βαθιά κατανόηση όλων των γνωστικών αντικειμένων που αποτελούν την ύλη και επιτυγχάνεται η πλήρης προετοιμασία για τις τελικές εξετάσεις.
Η διεξαγωγή πληθώρας διαγωνισμάτων και φύλλων αξιολόγησης μαθήματος βοηθάει τους μαθητές να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν καλύτερα όλα τα γνωστικά αντικείμενα της ύλης.
Και τέλος, η συνεχής επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς για την πορεία και την εξέλιξη των παιδιών τους θα οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων τους.

Έναρξη μαθημάτων: 1η Αυγούστου

Γενικός σκοπός της διδασκαλίας της Λογιστικής αποτελεί η κατανόηση των Γενικών Αρχών της Λογιστικής καθώς και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IFRS) που ισχύουν και εφαρμόζονται στη χώρα μας διεθνώς. Οι μαθητές καλούνται να αναπτύξουν δεξιότητες, στρατηγικές και στάσεις για να μπορούν να τοποθετούνται κριτικά στα αποτελέσματα και τις αποφάσεις των επιχειρήσεων.

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τα πιο κάτω κεφάλαια:

Κεφάλαιο 1 : Διεθνή Πρότυπα Αναφοράς
Κεφάλαιο 2: Τακτοποίηση Εσόδων και Εξόδων
Κεφάλαιο 3: Κεφαλαιουχικά και Λειτουργικά Έξοδα
Κεφάλαιο 4: Αποσβέσεις Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων
Κεφάλαιο 5: Επισφαλείς Χρεώστες
Κεφάλαιο 6: Προσαρμοσμένο Ισοζύγιο
Κεφάλαιο 7: Βιβλίο Ταμείου
Κεφάλαιο 8: Κατάσταση Συμφιλίωσης Τράπεζας
Κεφάλαιο 9: Βοηθητικά Βιβλία
Κεφάλαιο 10: Λογαριασμοί Ελέγχου
Κεφάλαιο 11: Λογιστικά Λάθη και οι διορθώσεις τους
Κεφάλαιο 12: Προσωπικές Εταιρείες

Τρόπος Διδασκαλίας Μαθήματος:
Η λεπτομερής ανάλυση της θεωρίας κάθε κεφαλαίου και η διδασκαλία όλων των ασκήσεων όλων των επιπέδων δυσκολίας είναι από τους βασικούς στόχους διδασκαλίας. Για να το πετύχουμε αυτό χρησιμοποιούμε πληθώρα διδακτικών βοηθημάτων. Τα βιβλία αυτά περιέχουν πληθώρα ασκήσεων και προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εξάσκηση με την οποία διασφαλίζεται η βαθιά κατανόηση όλων των γνωστικών αντικειμένων που αποτελούν την ύλη και επιτυγχάνεται η πλήρης προετοιμασία για τις τελικές εξετάσεις.
Η διεξαγωγή πληθώρας διαγωνισμάτων και φύλλων αξιολόγησης μαθήματος βοηθάει τους μαθητές να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν καλύτερα όλα τα γνωστικά αντικείμενα της ύλης.
Και τέλος, η συνεχής επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς για την πορεία και την εξέλιξη των παιδιών τους θα οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων τους.

Έναρξη μαθημάτων: 1η Σεπτεμβρίου

PEARSON LCCI LEVEL 1 CERTIFICATE IN BOOKKEEPING (VRQ)
Γενικός σκοπός του προγράμματος αυτού είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες να έρθουν σε επαφή με τις βασικές έννοιες της λογιστικής και να αποκτήσουν τις βασικές λογιστικές αρχές.

Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να παρακολουθήσουν και άτομα που δεν έχουν καθόλου γνώσεις λογιστικής.

 

Το περιεχόμενο του προγράμματος αυτού περιλαμβάνει τους εξής τομείς:

 • Βιβλία αρχικής εγγραφής
 • Καταχώρηση όλων των οικονομικών συναλλαγών στα λογιστικά βιβλία
 • Διπλογραφία
 • Εισαγωγή και προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης.


Τρόπος Διδασκαλίας Μαθήματος:
Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων γίνεται λεπτομερής ανάλυση της θεωρίας κάθε κεφαλαίου και επίλυση ασκήσεων όλων των βαθμών δυσκολίας. Δίνεται επίσης ιδιαίτερη έμφαση στην επίλυση δειγματικών εξετάσεων καθώς και των προηγούμενων εξετάσεων. Η πληθώρα ασκήσεων προσφέρει μια ολοκληρωμένη εξάσκηση με την οποία διασφαλίζεται η βαθιά κατανόηση όλων των γνωστικών αντικειμένων που αποτελούν την ύλη και επιτυγχάνεται η πλήρης προετοιμασία για τις τελικές εξετάσεις.

Άτομα που έχουν επιτύχει στις εξετάσεις προχωρούν στο επόμενο επίπεδο που είναι το Bookkeeping and Accounting (LCCI Level 2 Intermediate), με απώτερο σκοπό την απόκτηση του Accounting 3 (LCCI Level 3 Higher).

Δυνατότητα απόκτησης Elementary, Intermediate, Higher σε 14 μήνες.

Έναρξη μαθημάτων: 1η Σεπτεμβρίου

PEARSON LCCI LEVEL 2 CERTIFICATE IN BOOKKEEPING AND ACCOUNTING (VRQ)
Γενικός σκοπός αυτού του επιπέδου είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες να έρθουν σε επαφή με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τις λογιστικές αρχές.

 

 


Το περιεχόμενο του προγράμματος αυτού περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

 • Καταχώρηση όλων των οικονομικών συναλλαγών στα λογιστικά βιβλία
 • Διπλογραφία
 • Οικονομικές Καταστάσεις
 • Προετοιμασία και Παρουσίαση οικονομικών Καταστάσεων για διαφορετικά είδη εταιρειών όπως ατομικών επιχειρήσεων, συνεταιρισμών, μετοχικών, βιομηχανικών κ.α.


Τρόπος Διδασκαλίας Μαθήματος:
Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων γίνεται λεπτομερής ανάλυση της θεωρίας κάθε κεφαλαίου και επίλυση ασκήσεων όλων των βαθμών δυσκολίας. Δίνεται επίσης ιδιαίτερη έμφαση στην επίλυση δειγματικών εξετάσεων καθώς και των προηγούμενων εξετάσεων. Η πληθώρα ασκήσεων προσφέρει μια ολοκληρωμένη εξάσκηση με την οποία διασφαλίζεται η βαθιά κατανόηση όλων των γνωστικών αντικειμένων που αποτελούν την ύλη και επιτυγχάνεται η πλήρης προετοιμασία για τις τελικές εξετάσεις.

Άτομα που έχουν επιτύχει στις εξετάσεις προχωρούν στο επόμενο επίπεδο που είναι το Accounting 3 (LCCI Level 3 Higher).

Δυνατότητα απόκτησης Elementary, Intermediate, Higher σε 14 μήνες.

Έναρξη μαθημάτων: 1η Σεπτεμβρίου

PEARSON LCCI LEVEL 3 CERTIFICATE IN FINANCIAL ACCOUNTING (VRQ)
Γενικός σκοπός του προγράμματος αυτού είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στις λογιστικές αρχές και να τις εξασκήσουν στην μετέπειτα εργασιακή τους πορεία, μαθαίνοντας πλέον να αξιολογούν τα οικονομικά δεδομένα που θα τους δίνονται.

 

 

 

 

Το περιεχόμενο του προγράμματος αυτού περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

 • Κατάσταση Ταμειακών Ροών
 • Ανάλυση Νεκρού Σημείου
 • Αξιολόγηση Επενδύσεων Κεφαλαίου
 • Προσαρμοσμένο Ισοζύγιο
 • Διόρθωση Λογιστικών Λαθών
 • Οικονομικές Καταστάσεις


Τρόπος Διδασκαλίας Μαθήματος:
Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων γίνεται λεπτομερής ανάλυση της θεωρίας κάθε κεφαλαίου και επίλυση ασκήσεων όλων των βαθμών δυσκολίας. Δίνεται επίσης ιδιαίτερη έμφαση στην επίλυση δειγματικών εξετάσεων καθώς και των προηγούμενων εξετάσεων. Η πληθώρα ασκήσεων προσφέρει μια ολοκληρωμένη εξάσκηση με την οποία διασφαλίζεται η βαθιά κατανόηση όλων των γνωστικών αντικειμένων που αποτελούν την ύλη και επιτυγχάνεται η πλήρης προετοιμασία για τις τελικές εξετάσεις.

Δυνατότητα απόκτησης Elementary, Intermediate, Higher σε 14 μήνες.

Έναρξη μαθημάτων: 1η Σεπτεμβρίου

Eπικοινωνήστε μαζί μας!

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε στην διάθεση σας