ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (2014-2019):
2014-15
ΕΥΤΥΧΙΑ ΝΕΑΡΧΟΥ 19.49
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΗ 18.41
ΕΛΕΝΙΤΣΑ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ 17.56
ΑΝΤΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 17

2017
ΑΡΤΕΜΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 18.87

2018
ΣΤΥΛΙΑΝΑ ΠΑΝΑΓΗ 20
ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 19.40
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 18.725
ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΑΡΤΑ 17.075

2019
ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ 19.350

 

 

 

 

 

Γενικός στόχος της διδασκαλίας της Πολιτικής Οικονομίας είναι να γνωρίσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες την οικονομική επιστήμη και να έλθουν σε επαφή με τα θέματα της καθημερινής οικονομικής ζωής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει συνολικά 8 κεφάλαια, τα οποία είναι:

 • Κεφάλαιο 1: Ελαστικότητα Ζήτησης και Προσφοράς
 • Κεφάλαιο 2: Παραγωγή και Κόστος
 • Κεφάλαιο 3: Μορφές Αγοράς
 • Κεφάλαιο 4: Εθνικό Εισόδημα – Βιοτικό Επίπεδο
 • Κεφάλαιο 5: Ανεργία
 • Κεφάλαιο 6: Οικονομικές Διακυμάνσεις
 • Κεφάλαιο 7: Δημόσια Οικονομικά
 • Κεφάλαιο 8: Διεθνείς Συναλλαγές – Διεθνές Εμπόριο


Τρόπος Διδασκαλίας Μαθήματος:
Η λεπτομερής ανάλυση της θεωρίας κάθε κεφαλαίου και η διδασκαλία όλων των ασκήσεων (θεωρητικών και αριθμητικών) όλων των επιπέδων δυσκολίας και η απόκτηση κριτικής σκέψης και γνώσεων για το τι επικρατεί σήμερα στο οικονομικό σκηνικό τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό είναι από τους βασικούς στόχους διδασκαλίας. Για να το πετύχουμε αυτό χρησιμοποιούμε πληθώρα διδακτικών βοηθημάτων. Τα βιβλία αυτά περιέχουν πληθώρα ασκήσεων και προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εξάσκηση με την οποία διασφαλίζεται η βαθιά κατανόηση όλων των γνωστικών αντικειμένων που αποτελούν την ύλη και επιτυγχάνεται η πλήρης προετοιμασία για τις τελικές εξετάσεις. Η διεξαγωγή πληθώρας διαγωνισμάτων και φύλλων αξιολόγησης μαθήματος βοηθάει τους μαθητές να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν καλύτερα όλα τα γνωστικά αντικείμενα της ύλης. Και τέλος, η συνεχής επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς για την πορεία και την εξέλιξη των παιδιών τους θα οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων τους.

Έναρξη μαθημάτων: 1η Αυγούστου

Γενικός στόχος της διδασκαλίας της Πολιτικής Οικονομίας είναι να γνωρίσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες την οικονομική επιστήμη και να έλθουν σε επαφή με τα θέματα της καθημερινής οικονομικής ζωής.

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τα πιο κάτω κεφάλαια:

 • Κεφάλαιο 1: Εισαγωγικές Οικονομικές Έννοιες
 • Κεφάλαιο 2: Βιοτικό Επίπεδο – Ευημερία
 • Κεφάλαιο 3: Παραγωγικές Δυνατότητες της Οικονομίας
 • Κεφάλαιο 4: Συμπεριφορά του Καταναλωτή
 • Κεφάλαιο 5: Σχηματισμός Τιμών
 • Κεφάλαιο 6: Χρήμα και Πληθωρισμός
 • Κεφάλαιο 7: Χρηματοπιστωτικό Σύστημα
 • Κεφάλαιο 8: Παγκοσμιοποίηση και Διεθνές Οικονομικό Σύστημα


Τρόπος Διδασκαλίας Μαθήματος:
Η λεπτομερής ανάλυση της θεωρίας κάθε κεφαλαίου και η διδασκαλία όλων των ασκήσεων όλων των επιπέδων δυσκολίας είναι από τους βασικούς στόχους διδασκαλίας. Για να το πετύχουμε αυτό χρησιμοποιούμε πληθώρα διδακτικών βοηθημάτων. Τα βιβλία αυτά περιέχουν πληθώρα ασκήσεων και προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εξάσκηση με την οποία διασφαλίζεται η βαθιά κατανόηση όλων των γνωστικών αντικειμένων που αποτελούν την ύλη και επιτυγχάνεται η πλήρης προετοιμασία για τις τελικές εξετάσεις. Η διεξαγωγή πληθώρας διαγωνισμάτων και φύλλων αξιολόγησης μαθήματος βοηθάει τους μαθητές να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν καλύτερα όλα τα γνωστικά αντικείμενα της ύλης. Και τέλος, η συνεχής επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς για την πορεία και την εξέλιξη των παιδιών τους θα οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων τους.

Έναρξη μαθημάτων: 1η Σεπτεμβρίου

Γενικός σκοπός της διδασκαλίας των οικονομικών στην Α’ Λυκείου είναι οι μαθητές να αντιληφθούν την έννοια του οικονομικού προβλήματος και της παραγωγικής διαδικασίας και να μάθουν τα χαρακτηριστικά των διαφορών μορφών αγοράς που υπάρχουν. Επίσης δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις βασικές έννοιες της λογιστικής και στην ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων μιας επιχείρησης.

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τα πιο κάτω κεφάλαια:

 • Κεφάλαιο 1 : Oικονομικό Πρόβλημα
 • Κεφάλαιο 2: Παραγωγή
 • Κεφάλαιο 3: Συντελεστές Παραγωγής
 • Κεφάλαιο 4: Αγορά – Σχηματισμός Τιμών
 • Κεφάλαιο 5: Η λογιστική και η σημασία της στις επιχειρήσεις
 • Κεφάλαιο 6: Η λογιστική αρχή και η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
 • Κεφάλαιο 7: Διπλογραφικό Σύστημα
 • Κεφάλαιο 8: Κλείσιμο Λογαριασμών και Ισοζύγιο
 • Κεφάλαιο 9: Κατάσταση Αποτελεσμάτων
 • Κεφάλαιο 10: Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης


Τρόπος Διδασκαλίας Μαθήματος:
Η λεπτομερής ανάλυση της θεωρίας κάθε κεφαλαίου και η διδασκαλία όλων των ασκήσεων όλων των επιπέδων δυσκολίας είναι από τους βασικούς στόχους διδασκαλίας. Για να το πετύχουμε αυτό χρησιμοποιούμε πληθώρα διδακτικών βοηθημάτων. Τα βιβλία αυτά περιέχουν πληθώρα ασκήσεων και προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εξάσκηση με την οποία διασφαλίζεται η βαθιά κατανόηση όλων των γνωστικών αντικειμένων που αποτελούν την ύλη και επιτυγχάνεται η πλήρης προετοιμασία για τις τελικές εξετάσεις. Η διεξαγωγή πληθώρας διαγωνισμάτων και φύλλων αξιολόγησης μαθήματος βοηθάει τους μαθητές να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν καλύτερα όλα τα γνωστικά αντικείμενα της ύλης. Και τέλος, η συνεχής επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς για την πορεία και την εξέλιξη των παιδιών τους θα οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων τους.

Έναρξη μαθημάτων: 1η Σεπτεμβρίου

Eπικοινωνήστε μαζί μας!

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε στην διάθεση σας