ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αναντίλεκτα τα φιλολογικά μαθήματα αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο στην προσπάθεια του μαθητή για εισδοχή στα ΑΕΕΙ Κύπρου και Ελλάδας. Το μάθημα των Νέων Ελληνικών, είναι υποχρεωτικό σε όλους τους κλάδους σπουδών τόσο στα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου(Πανεπιστήμιο Κύπρου και ΤΕΠΑΚ), όσο και στα αντίστοιχα της Ελλάδας.

Αναμφισβήτητα το συγκεκριμένο μάθημα αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στην προσπάθεια του μαθητή για εισδοχή στα ΑΕΕΙ Κύπρου και Ελλάδας. Οι επιτυχίες του φροντιστηρίου μας στο μάθημα αυτό πολλές, οι διακρίσεις μαθητών μας αναμφισβήτητες.

Το μάθημα ενισχύεται με επιπλέον μαθήματα, με διαγωνίσματα (τα οποία διορθώνονται και επιστρέφονται στο μαθητή). Επίσης το συγκεκριμένο μάθημα έχει και εκπαιδευτικά βιβλία τα οποία είναι γραμμένα από την καθηγήτρια του φροντιστηρίου μας.

Έναρξη Μαθημάτων: 1η Αυγούστου.

Καθηγήτρια: Τώνια Αθανασιάδου

Αδιαπραγμάτευτα το μάθημα με το ψηλότερο βαθμό δυσκολίας στη Γ’ Λυκείου. Η τεχνική της οικοδόμησης σωστής έκθεσης, η ορθή χρήση του λεξιλογίου, ο εμπλουτισμός του, η σωστή έκφραση, η ικανότητα αντιμετώπισης ενός άγνωστου δοκιμίου, και όχι μόνο. Όλα αυτά πρέπει να καλλιεργηθούν από τη Β’ Λυκείου.

Στο μάθημα:

  • Διδάσκονται τεχνικές ανάπτυξης έκθεσης ανά θεματική ενότητα
  • Δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη του λεξιλογίου και γίνεται συνεχή χρήση συνδετικών φράσεων μεταξύ των παραγράφων
  • Εκμάθηση διδακτέας ύλης(κείμενα και θεματικές ενότητες)
  • Ανάπτυξης μεθοδολογίας αντιμετώπισης άγνωστων δοκιμίων
  • Λεξιλογικές ασκήσεις

Στο μάθημα χρησιμοποιούνται τα σχολικά βιβλία μαζί με βιβλία-εγχειρίδια τα οποία γράφτηκαν από τους καθηγητές του φροντιστηρίου μας.

Έναρξη μαθημάτων: 1η Σεπτεμβρίου.

Eπικοινωνήστε μαζί μας!

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε στην διάθεση σας