ΡΩΣΙΚΑ

Elementary level (A1)

Upon completion of A1 level Russian you will be capable of pronouncing, comprehending and reading sounds, letters, words and phrases in Russian in everyday situations. You will not only be able present yourself as well as others around you, but you will also be fully capable of participating in conversations: ask and answer questions about leisure, lifestyle and travel. You will also have the capacity to understand and write basic texts like filling out a hotel registration form or an e-card to your friends and family. (14 months)

Basic Level (A2)

Take the basic level course and you will expand your knowledge of Russian language. You will not only be able to interact with others around you; you will also be fully capable of participating in conversations: asking and answer questions about leisure, lifestyle and travel. Using simple words and expressions you will be able to go shopping, order dinner at a restaurant, ask passers by for directions and many other things with ease. You will be to talk about yourself, your work and interests, describe your hometown, and talk with people about health or the weather. Upon completion you will be able to write letters to your friends sharing your experience and impressions. (12 months)

Threshold level (I Certified – B1)

Upon successful completion of the threshold level, you will feel confident in most linguistic situations. You will be able to read extracts from Russian newspapers and books, discuss them with your conversation partner and express your own opinion about a book you have read or a movie you have seen. You will also be able to write a discourse on your future plans or describe your impressions. (18 months)

Post-threshold level (II Certified – B2)

Upon completion of the post-threshold level courses, you will be able to keep up a conversation about politics, economics, or culture. You will learn to compose business letters, speculate and express your opinion about current events. You will be able to understand news in Russian, read newspapers and magazines without any major difficulties. Upon completion of the course, it will be possible for you to watch movies with simple vocabulary and read adapted stories of modern authors in Russian. (14 months)

 

 Fluency level (III Certified – C1)

Upon completion of C1 Level courses, you will speak fluently with others on a number of subjects. You will be able to discuss current political, social and cultural matters, and clearly argue your point of view. You will understand the language of the media, read unadapted literature and watch movies in Russian. Having completed the course, you will be able to write a memo, academic essay or even a newspaper article. (12 months)

Native speaker level (IV Certified – C2)

Upon completion of the C2 level course, you will be able to easily understand everything you hear and read, talk on difficult subjects spontaneously at high pace, and compose extended connected texts with different content, type and style. You will learn about the specifics of the national Russian character and Russian communication culture, and learn to translate serious texts into Russian. When you achieve C2 fluency level, you will be able to pursue a teaching profession and research activities in the field of the Russian language. (14 months)

Ενήλικες 

Γίνονται μαθήματα για εξάσκηση ομιλίας, δίνοντας έμφαση στον προφορικό και γραπτό λόγο. Δημιουργούνται ειδικά τμήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των πελατών και των επιχειρήσεων.

Eπικοινωνήστε μαζί μας!

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε στην διάθεση σας